sortiment filtrů, filtračních vložek a materiálů určených k filtraci vzduchu

Proč
Protruck.cz
  • Každý měsíc výhodné akce
  • 98 % zboží máme skladem
  • Výhodné ceny
  • Rychle vyřízení objednávky

Navigace:úvodní Filtry Separátory


Separátory

Separátory neboli odlučovače oleje slouží k odloučení oleje z vody a vzduchu. Odlučovače nízké kvality pracují nedostatečně a snižují životnost drahých jemných filtrů zapojených za nimi. To vždy vede ke značnému zvýšení provozních nákladů. Odlučovače oleje nízké kvality také často způsobují pokles tlaku v kompresoru. Důsledkem jsou vyšší náklady na provoz zařízení.

Účinná odlučovací média zajistí nejmenší možný objem zbytkového oleje a vysokou energetickou účinnost s malou ztrátou tlaku. Tím Vám ušetří nemalé finanční prostředky na provoz.

Jak funguje odlučovač?

Separátory a odlučovače

Odlučovač oleje je určen k vysokotlakému odlučování kapiček maziva unášeného s chladivem z kompresoru a jeho vracení zpět do kompresoru nebo sběrače maziva u systému s více kompresory.